preparacion reunion hospital vall d´hebron

classic Clásica list Lista threaded En Árbol
1 mensaje Opciones
Responder | En Árbol
Abrir este mensaje con la vista en árbol
|

preparacion reunion hospital vall d´hebron

carlos


interlocutores

Juan García AVV Prosperitat
Nicasio Altamirano AVV Verdún
María Guardia AVV Sant Andreu del Palomar
Fina Soler AVV Buen Pastor
Manoli Vera AVV Trinitat Vella
Antonio Silva AVV Turo Vilapiscina
Trini Cuesta AVV Guineuta
Marcela Iturriaga de AVV de Roquetes i Coordinadora de Sanitat de 9 Barris
Antonio Sánchez AVV Sant Andreu Nord - Tramontana
Paco AVV Porta Nou Barris

Carlos Blanch Coordinadora Sap Muntanya
Marcel•la Güell FAVB i CATAC - CTS
Pep Martí Plataforma pel Dret a la Salut

Josep Mas PSC Sant Andreu
Eloy Navarro CUPS 9 Barris
Pere Fernández ICV-EUiA Conseller Districte 9 Barris

Mari Carmen García UGT Vall Hebron
Rosa Boyé Metges de Catalunya Vall Hebron
Mercedes Tomeu CCOO Vall HebronJ.J. Navas Palacios
Director Gerent
Hospital Vall d’Hebron                                     Barcelona, 25 de juliol de 2013

En primer lloc voldríem agrair-li haver-nos concedit l’entrevista sol•licitada  i que tindrà lloc el proper 30 de juliol. Adjuntem llistat de participants complint la seva demanda. En segon lloc, i havent tingut accés a la Presentació de la Direcció Gerència de l’HUVH de data 11 de juny de 2013, que ens ha respost algunes de les preguntes que li formulàvem en la nostra anterior carta, voldríem reformular i sobretot concretar les preguntes i propostes que per a nosaltres són les més prioritàries per tal de ser tractades en la reunió del dia 30.
1.Tal i com es manifesta en l’esmentada Presentació de la Direcció, en l’apartat de Eines per la direcció i gestió...  manifesta com a valors de l’hospital i de la seva direcció la: Transparència, Informació, Comunicació, Participació i  Corresponsabilitat, entre d’altres. Nosaltres estem molt d’acord en aquests valors i creiem que s’han de dur a terme amb la participació dels veïns i veïnes, autèntics propietaris dels serveis de salut, de la zona d’influència comunitària de l’hospital (SAP Muntanya). Per la qual cosa li demanem que pugem constituir i mantenir aquest grup d’informació i participació d’una manera periòdica.
2.Una de les conseqüències de les “retallades” en salut d’aquests darrers anys, que més ens afecten, és la pèrdua d’accessibilitat amb l’allargament de les llistes d’espera: llistes d’espera per tot tipus de procediments quirúrgics (no només dels 14 monitoritzats), allargament del temps d’espera per visita als especialistes i temps d’espera per proves diagnòstiques. Com sigui que tenim la percepció de manca de transparència o simplement desinformació sobre aquest tema, li demanem ens pugui proporcionar el número de  pacients que estan esperant cada prova diagnòstica i cada procediment quirúrgic, no sols els 14 controlats oficialment, amb els temps mínim i màxim d’espera, així com el temps d’espera per visita,primeres i successives, de cada especialitat de la SAP Muntanya. Així mateix, li demanem que ens pugui explicar quines mesures s’han  pres a l’hospital per millorar aquest problema, tot expressant la nostra demanda de prioritzar els usuaris de la SAP muntanya ja que l’HUVH es el seu hospital comunitari .
3.Finalment ens ha sorprès que no havent estat aprovat pel Parlament de Catalunya el pressupost de salut del 2013, el CatSalut hagi fet una assignació a l’hospital de 45 milions d’euros menys que en el tancament del 2012, que representa una disminució de recursos del 8% per aquest any que es sumen a les disminucions dels darrers anys. No podem acceptar aquesta precarietat continuada que representa conculcar drets ciutadans i laborals, amb disminució de la qualitat i accessibilitat als serveis de salut, pensem que la salut com l’ensenyament i les prestacions socials hauria de ser prioritària pel govern de Catalunya. Si finalment es donés aquest supòsit de disminució econòmica li demanem que ens digui quines mesures prendrà aquesta gerència per assumir aquesta situació i  quins serveis i proves es podrien veure afectats, així com l’afectació en la plantilla de l’hospital.
Gracies per la seva atenció.  Entitats de SAP Muntanya i Plataforma Pel Dret a la Salut